Vesti

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vreme na radnom mestu „LOVOČUVAR“

Lovačko udruženje „Vrhovi“
Del.broj:132/2023
26.12.2023.godina
Sjenica

 

Lovačko udruženje“Vrhovi“ iz Sjenice na osnovu odluke Upravnog odbora od 07.12.2023 godine i ukazanih potreba objavljuje :

OGLAS

Za prijem u radni odnos na određeno vreme na radnom mestu

„LOVOČUVAR“

Upravni odbor na osnovu člana 40 .Statuta Lovačkog udruženja „Vrhovi“ Sjenica br. 3/2011 od 17.03.2011 godine , na sednici održanoj 7 decembra 2023 godine doneo je Odluku o raspisivanju oglasa za prjem u radni odnos 1(JEDNOG) lovočuvara za obavljanje poslova lovočuvarske službe u lovištu „Caričin Grad“ Lovačkog udruženja „Vrhovi“ Sjenica na određeno vreme .

Lovočuvar će obavljati poslove i radne zadatke predviđene Zakonom o divljači i lovstvu RS , Pravilnikom o radu lovočuvarske službe i drugim aktima Lovačkog udruženja .

Potrebno je da kandidati ispunjavaju sledeće uslove :

-          Državljanin Republike Srbije stariji od 18 godina;

-          Opšte zdravstvena i radna sposobnost;

-          Nivo 4 NOKS-a , nivo 5 NOKS-a , sa licencom za obavljanje poslova lovočuvara;

-          Posedovanje dozvole za lovačko oružje;

-          Bez krivičnih prijava i postupaka pred Osnovnim sudom;

-          Poznavanje rada na računaru –MS office paket;

-          Vozačka dozvola B kategorije.

Dokumentacija koju je kandidat dužan da priloži je:

-          Prijava na konkurs (sa kratkim tekstom u slobodnoj formi);

-          CV kandidata sa obaveznim ličnim podacima, fotografijom, brojem telefona, adresom i mejl adresom;

-          Dokaz o posedovanju tražene stručne spreme –overena fotokopija diplome o stečenom obrazovanju i licenca za obavljanje poslova lovočuvarske službe;

-          Fotokopija lične karte sa očitanim podacima;

-          Fotokopija vozačke dozvole sa očitanim podacima;

-          Fotokopija oružnog lista (lovačko oružje) sa očitanim podacima;

-          Potvrda iz Osnovnog suda da kandidatr nije osuđivan i kažnjavan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

-          Zdravstveno uverenje o sposobnosti za rad izdato od strane nadležne državne institucije;

-          Ostale dokaze o posedovanim znanjima i vestinama.

Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom slati na adresu :

Lovačko udruženje “Vrhovi“ Sjenica
Ul.Dubrovačka bb,
36310 Sjenica

Sa naznakom „ZA KONKURS“ najkasnije do 15.01.2023 godine .

 OGLAS OBJAVITI NA OGLASNOJ TABLI I SAJTU UDRUŽENJA I PREKO OGLASNE TABLE NSZ –SJENICA .  

PREDSEDNIK    

________________
Nermin Hadžifejzović

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU