Sekcije


          Lovačka sekcija Sjenica

 

          Predsednik sekcije: Salihagić Šefko

          Broj članova sekcije: 100

          - Sjeničko Polje,
          - Donja Vapa,
          - Gornja Vapa,
          - Čedovo,
          - Čipalje,
          - Bagačiće,
          - Krstac,
          - Bačija ,
          - Dubnica,
          - Breza,
          - Zaječiće,
          - Dujke,
          - Raždaginja,
          - Krće,


          Lovačka sekcija Bare

 

          Predsednik sekcije: Timotijević Živoin

          Broj članova sekcije: 16

          - Bare,
          - Caričina,
          - Trijebine,
          - Ravna Gora,
          - Krajinoviće,
          - Goševo,
          - Višnjeva,
          - Grgaje,
          - Zahumsko,
          - Visoćka
          - Kumanica,
          - Vrbnica,
          - Plana,
          - Trešnjevica,
          - Tutiće.

 

          Lovačka sekcija Duga Poljana

 

          Predsednik sekcije: Hamidović Ismet

          Broj članova sekcije: 43

          - Duga Poljana,
          - Draževiće,
          - Kamešnica,
          - Žabren,
          - Štavalj,
          - Crčevo,
          - Milići,
          - Ljeva Rjeka,
          - Žitniće,
          - Brnjica,
          - Stup,
          - Boguti,
          - Višnjice,
          - Dragojloviće,
          - Raspoganče.

 

          Lovačka sekcija Gonje

 

          Predsednik sekcije: Biberović Nedžad

          Broj članova sekcije: 20

          - Gonje,
          - Mašoviće,
          - Uvac,
          - Šušure,
          - Donje Lopiže,
          - Božov potok,
          - Pralja,
          - Vrljaje,
          - Hunjeva,
          - Gornje Lopiže,
          - Donje Goračiće.

 

          Lovačka sekcija Kladnica

 

          Predsednik sekcije:  Ibrović Ćemal

          Broj članova sekcije : 40

          - Kladnica,
          - Ursule,
          - Ponorac,
          - Sugubine,
          - Kanjevina,
          - Družiniće,
          - Fijulje,
          - Dunišiće.

 

          Lovačka sekcija Rasno

 

          Predsednik sekcije: Kurtagić Murat

          Broj članova sekcije: 22

          - Rasno,
          - Čitluk,
          - Cetanoviće,
          - Međugorje,
          - Rastenoviće,
          - Kijevce,
          - Krnja Jela,
          - Tuzinje,
          - Buđevo,
          - Crvsko,
          - Doliće,
          - Boljare,
          - Ugao,
          - Aliverovice,
          - Raškoviće.