Pobratimstvo

 LOV NIJE SAMO LOV, LOV JE DRUŽENJE


Povelja o bratimljenju lovačkih udruženja 'Vrhovi'' iz Sjenice i ''Šumadija'' iz Kragujevca potpisana je decembra 1998.godine. Od tada se pobratimi redovno posećuju i druže, a običaj je da jedanput godišnje organizovano krenu u lov u oba lovišta.


Sa pobratimima iz LU "Šumadija" KragujevacU rezervatu Babinjače, delu sjeničkog lovišta, organizuje se lov na divlju svinju. ''Ovo je specifičan lov. Obično ne lovimo na ovakav način, osim kada je otvor lovne sezone i kada nam dođu pobratimi. Drago mi je što i svake godine među njima vidim i nove likove, što znači da se naša tradicija nastavlja i proširuje'', kaže predsednik Lovačkog udruženja ''Vrhovi'' Mensur Gičević. Podsetvši na pravila o dozvoljenim vrstama divljači, Gičević ističe da je najvažnija bezbednost, jer u pogonu bude oko osamdeset lovaca, potom dobro druženje i tek na kraju ulov. Iako lovci ne vole zabrane, pravila se ipak poštuju. A bude i ulova!


''Na ovaj dan, sve druge obaveze se odlažu. Ovo se ne propušta! A druženje je najvažnije'', kažu lovci pobratimi. I zaista, zanimljivo je družiti se sa njima i ''loviti'' nestvarno preuveličane lovačke priče, koje umeju da nasmeju do suza.


Lovci pobratimi se svaki put pokažu kao pravi sportski lovci, kojima ulov nije najvažniji, već im je druženje i očuvanje prirode na prvom mestu. Bude i onih koji dođu samo zbog toga, iako u lov krenu sa kompletnom lovačkom opremom. Oni bi se brinuli za hranu, roštilj, piće i uživali u prirodi. Jedan od takvih, sjenički lovac Bajo Ćuk je na pitanje, da li bi posegao za puškom u slučaju da pored njega prođe neka divljač, odgovorio da bi to zadovoljstvo prepustio pobratimima.


Po ustaljenom običaju, sve lovačke priče završavaju, neke pak tek nastaju, uz muziku, pesmu i veselje u novoizgrađenom objektu lovačkog doma u Sjenici, za koji svi kažu da je jedan od najlepših objekata takve namene u Srbiji. Gosti, pobratimi iz Kragujevca, su uvek odlazili zadovoljni, potvrđujući da lov nije samo lov, već da je lov druženje.

Ovo lovačko druženje je ipak preraslo u nešto mnogo veće, u porodično prijateljstvo koje se neguje dugi niz godina.

(Tekst preuzet i prerađen sa sajta www.sjenica.com)

 


Lovačko udruženje "Šumadija" iz Kragujevca
i
Lovačko udruženje "Vrhovi" iz Sjenice
potpisuju

P O V E LJ U

O POBRATIMSTVU I SARADNJI

Kojom se obavezuju:

* da će zajedničkim aktivnostima doprinositi negovanju i proširivanju već tradicionalnog prijateljstva ova dva lovačka udruženja,

* da će kroz međusobne susrete i druženja lovaca raditi na stalnom unapređenju saradnje, čvršćem povezivanju i međusobnom pomaganju,

* da će zajednički nastupati na lovačkim izložbama, sajmovima, takmičenjima i drugim manifestacijama sa ciljem ostvarivanja većih rezultata i uspeha u oblasti lovstva,

* da će svi članovi oba lovačka udruženja ovu Povelju smatrati svojim dokumentom i stalno jačati međusobne veze ova dva udruženja

* da će pobratimske veze biti najsvetlija tekovina, koju će čuvati i prenositi na nove članove i generacije

 

Za Lovačko udruženje                                Za Lovačko udruženje
"VRHOVI"-Sjenica                                 "ŠUMADIJA"-Kragujevac

-------------------------------                            -------------------------------

S  j  e  n  i  c  a
Decembar 1998.godine

Povelja o pobratimstvu sa lovcima LU "Šumadija" Kragujevac

 

POBRATIMI
 

Lovačko udruženje "Šumadija" - KragujevacLovačko udruženje "Vrhovi" - Sjenica