O nama

Upravni odbor: 

1. Hadžifejzović Nermin predsednik
2. Gičević Mensur
3. Radanko Šekularac
4. Ćućević Metko
5. Ramović Sanel 
6. Salihagić Šefko
7. Drndić Mitko
8. Ajdinović Nazim 
9. Arifović Ferhan
10. Timotijević Živoin
11. Biberović Nedžad


Sekretar : Šekularac Radanko
Zamenik predsednika: Gičević Mensur

Nadzorni odbor :
predsednik  Hamidović Ismet
zamenik predsednika: Kurtagić Murat 

Stručna služba:
upravnik Malić Salihagić
lovočuvar Hidajet Drndić

Broj lovaca: 260

Organizacija: 6 sekcija
(Duga Poljana, Kladnica, Bare, Gonje, Sjenica i Rasno)

Predsednik Skupštine : Ibrović Ćemal Kemo

Članovi Skupštine:

1.Timotijević Živoin
2. Đurović Njegoš
3. Karišik Hako
4. Biberović Nedžad
5. Vulović Igor
6. Prašović Džemail
7. Ibrović Ćemal
8. Tarić Almir
9. Drndić Mitko
10.Hamidović Ismet
11.Kaličanin Bojan
12.Ajdinović Nazim
13.Kurtagić Murat
14.Arifović Ferhan
15.Suljović Jusuf
16.Gičević Mensur
17.Hadžifejzović Nermin
18.Šekularac Radanko
19.Salihagić Šefko
20.Fetahović Mesud
21.Vrcić Abdulah
22.Ramović Sanel
23.Karličić Nikola
24.Ćućević Metko

 

 

Panorama Sjenice
Panorama Sjenice