Lovište

Lična karta lovišta „Caričin grad“:

Površina: 105.856 ha

Lovna površina: 99.777 ha

Gajena divljač: divlja svinja (154), srneća divljač (186), zec (2068), poljska jarebica (336)

Ostala divljač: vuk (32), lisica (210), kuna belica (40), kuna zlatica (12), divlja mačka (30), jazavac (46), veverica (300), medved (2), mrki tvor (30), lasica (20), leštarka (25), siva vrana (110), svraka (260), divlja patka gluvara (170), divlji golub grivnaš (150), šumska šljuka (30) prepelica (500), kreja (700)

Planirani odstrel: 30 divljih svinja, 146 zečeva, 12 vukova, 60 lisica, 7 divljih mačaka, 30 kuna belica, 2 kune zlatice, 10 jazavaca, 30 divljih pataka gluvara, 20 sojki, 100 prepelica, 10 jastrebova

Trofejna divljač: bez značajnijih trofeja

Lovno-uzgojni objekti: 25 solišta, 35 hranilišta za krupnu divljač, 47 hranilišta za sitnu divljačt

Lovno-tehnički objekti: 3 tople čeke za lov vuka, 14 samostalnih čeka, 11 čeka na drvetu

Ostali objekti: 1 lovački dom (450 m²)

Lovište "Caričin grad"
Lovište "Caričin grad"