Vesti

OBAVEŠTENJE

Lovačko udruženje „Vrhovi“
Del.broj:71/2023
07.12.2023.godina
Sjenica

OBAVEŠTENJE

 

Obaveštavaju se članovi Lovačkog udruženja “Vrhovi” Sjenica  u skladu sa Odlukom upravnog odbora br.127-3/2023. od dana 07.12.2023. godine da u narednom periodu svako objavljivanje  neprimerenih lovačkih sadržaja po društvenim mrežama (facebook , instagram , I dr.),  gde se prikazuje divljač ili njeni delovi u neprimerenim, neetičkim  stanjima , gde se prikazuje kontakt lovačkih pasa sa živom , ranjenom ili odstreljenom divljači (strvljenje) , gde se prikazuje oporena divljač ili njeni krvavi delovi narušavajući na taj način ugled lovaca I lovačke organizacije koje predstavljaju .

 

Za  učinjene povrede ove odluke biće izrečena disciplinska mera “ZABRANA LOVA OD GODINU DANA”  u Lovačkom udruženju “Vrhovi” Sjenica .

 

Odluka stupa na snagu odmah !

 

Odluku dostaviti svim članovima LU.Vrhovi Sjenica.

 

 

 

 

 

 

U Sjenici dana                                     M.P                 UPRAVNI ODBOR LU “VRHOVI”SJENICA

07.12.2023. godine        

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU