Vesti

GRUPNI LOV DIVLJIH SVINJA, VUKA , ŠAKALA I LISICE

Obaveštavaju se članovi Lovačkog udruženja “Vrhovi” Sjenica  u skladu sa kalendarom lova, Instrukcijom uprave za šume , povećanim štetama od divljači pre svega divljih svinja i vukova  u skladu sa  planom odstrela za 2023/2024 godinu da će stručna služba lovačkog udruženja organizovati  Grupni lov na divlje svinje , vukove, šakale i lisice u sledećim terminima :

 

  • Termin lova  je  03.09.2023 godine (nedelja) , lovni reviri Lisa, Stup, Brnjički krš
  • Zborna mesta
    1. Lovački dom u Sjenici u 05 časova ,
    2. Lovačka kafa Hamidović Ismet u Dugoj Poljani 05 časova .

 

Svi članovi su dužni da se pojave na zborna mesta u zavisnosti koje im je bliže za dolazak , radi upisa u dozvolu za lov , dogovora oko organizacije I izvođenja lova tog dana .

 

PRAVO NA LOV

 

PRAVO NA LOV  IMAJU ČLANOVI KOJI SU PRODUŽILI ČLANSTVO ZA 2023 GODINU , KOJI POSEDUJU LOVNU KARTU ZA 2023/2024 GODINU I KOJI POSEDUJU ODGOVARAJUĆE ORUŽJE I MUNICIJU U SKLADU SA ZAKONOM O ORUŽJU I MUNICIJI I ZAKONOM O DIVLJAČI I LOVSTVU .

 

NEMAJU PRAVO NA LOV

 

LICA KOJA NISU IZMIRILA SVOJE OBAVEZE PREMA UDRUŽENJU ,NEMAJU LOVNU KARTU ZA 2023/24 GODINU I  KOJA NEMAJU DOZVOLU ZA  POSEDOVANJE  ORUŽJA I MUNICIJE KAO I  MALOLETNA LICA KOJA NEMOGU BITI PRISUTNA TOKOM IZVOĐENJA LOVA .

  

MERE BEZBEDNOSTI U LOVIŠTU

 

OBAVEZNO NOŠENJE BEZBEDNOSNIH FLOROSCENTNIH PRSLUKA , KAČKETA , TRAKA I DRUGIH VIDNIH OBELEŽJA RADI LAKŠEG UOČAVANJA UČESNIKA U LOVU

 

PREPORUKA DA SE LOV VRŠI PUŠKAMA SA NEOLUČENIM CEVIMA  SA TIM AKO SE LOVI DIVLJA SVINJA DA SE MOŽE LOVITI SAMO POJEDINAČNIM ZRNOM (BRENER,HAWK IDR.)

 

SVAKO NEPOŠTOVANJE NAVEDENIH MERA POVLAČI DISCIPLINSKU I DRUGU ODGOVORNOST

 

U Sjenici dana                                     M.P                                UPRAVNI ODBOR LU “VRHOVI”

31.08.2023 godine         

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU