Vesti

NERMIN HADŽIFEJZOVIĆ – PREDSEDNIК U LU „VRHOVI“ SJENICA

         Od avgusta 2020. godine, na redovnim izborima u Lovačkom udruženju “Vrhovi“ u Sjenici, za novog predsednika izabran je Nermin Hadžifejzović, zbog samovoljnog povlačenja dugogodišnjeg predsednika Mensura Gičevića.
        U želji da ovo Lovačko udruženje nastavi sa dosadašnjom  politikom rasta i prosperiteta, a pre svega lovišta „Caričin grad“,  dotadašnji  predsednik  Mensur Gičević, se zahvalio svojim lovcima koji su ga sve ove godine podržavali i povukao sa sa te funkcije. Za svog naslednika predložio je Nermina Hadžifejzovića, koji je bio sve ove godine njegov zamenik. Taj predlog članstvo Lovačkog udruženja je rado prihvatilo pa je Nermin dobio apsolutnu podršku za predsednika udruženja .  

      Podsetićemo da je udruženje od 2003. godine, dolaskom Menusra Gičevića i Nermina Hadžifejzovića, na čelo udruženja, ostvarilo značajne rezultate u oblasti lovstva.
      U lovačkoj javnosti i lovačkim krugovima poznata je izgradnja prelepog Lovačkog doma od 500 metara kratnih,zatim izgradnja hladnjače za privremeni smeštaj odstreljene divljači i opremanje lovačkog doma. Pored toga uvek je dobra organizacija lova na ovim prostorima a aktivnosti u lovištu su dovedene na mnogo veći i zavidan nivo .  

     Lovačko udruženje „Vrhovi“ Sjenica, koje gazduje lovištem „Caričin grad“ koje se prostire na celokupnoj teritoriji Opštine Sjenica, je veliko udruženje na površini 105.000 hektara,  ali je malo po broju članova. Ipak u zadnjih deset godina zabeležen je trend rasta članova, tako da je od 200 domaćih članova u 2010. godini, povećan do preko 300 članova u 2020. godini, i u daljem je rastu .  

    Brojno stanje divljači je u porastu, a povećana je i brojnost srneće divljačii, pa se razmišlja da ukoliko se ispuni optimalni fond krene sa  odstrelom  što bi bilo veoma interesantno za domaće lovce koji do sada nisu imali priliku da love srneću divljač u svom lovištu .  

        Veoma aktivna saradnja je sa MPŠV -Upravom za šume, te je kroz razne projekte aplicirano  po raznim osnovama, pa je tako Lovačko udruženje obezbeđivalo jedan deo sredstva iz tog fonda za  izgradnju hladnjače, prihranu divljači, kupovinu terenskog vozila, i monitoring divljači kroz kamere i fotoklopke.  

       U narednom peridu se planira veća izgradnja lovno tehničkih obejkata i veći udeo u  prihrani divljači, kao i intezivnija kontrola lovišta i smanjenje predatora u lovištu, razvoj lovnog turizma kroz privlačenje inostranih lovaca na veoma atraktivan lov na vuka i grupnog lova na divlje svinje.


                                                                                           Malić Salihagić

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU