Vesti

Novo staro rukovodstvo

Na konstitutivnoj sednici Skupštine održanoj 10.09.2016. godine izabrano je rukovodstvo za naredne četiri godine:

- Za predsednika Udruženja ponovo izabran Mensur Gičević;

- zamenik predsednika Nermin Hadžifejzović;

- za sekretara udruženja Radanko Šekularac;

- za predsednika Skupštine Ćemal Ibrović;

- za predsednika sekcije Sjenica Šefko Salihagić;

Sve funkcije izabrane jednoglasno

Predsednik Mensur obećao je u narednom mandatu još veći rad na unapređenju i zaštiti gajenih vrsta divljači, razvoj lovnog turizma i pojačanu kontrolu eventualnog krivolova.

U Skupštinu Udruženja primljen je određen broj mladih delegata koji će uneti svežinu i dodatnu snagu ka ostvarivanju ovih ciljeva.

U programu rada planirana je realizacija određenih projekata, kao i završetak opremanja soba i apartmana Lovačkog doma kako bi se zaokružila jedna celina uspešnog gazdovanja i sa finansijske strane gledišta.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU