O nama

Upravni odbor: 

1.Gičević Mensur predsednik
2. Hadžifejzović Nermin 
3. Salihagić Šefko
4. Šekularac Radanko
5. Biberović Nedžad
6. Drndić Mitko
7. Ajdinović Nazim
8. Timotijević Živoin
9. Ramović Sanel
10.Muhović Hašim
11.Kurtagić Murat


Sekretar : Šekularac Radanko
Zamenik predsednika: Hadžifejzović Nermin

Nadzorni odbor :
predsednik  Hamidović Ismet
zamenik predsednika: Kurtagić Murat 

Stručna služba:
upravnik Malić Salihagić
lovočuvar Hidajet Drndić

Broj lovaca: 260

Organizacija: 6 sekcija
(Duga Poljana, Kladnica, Bare, Gonje, Sjenica i Rasno)

Predsednik Skupštine : Ibrović Ćemal Kemo

Članovi Skupštine:

1.Timotijević Živoin
2. Biočanin Aleksa
3. Karišik Hako
4. Biberović Nedžad
5. Vulović Igor
6. Robović Jugoslav
7. Ibrović Ćemal
8. Tarić Almir
9. Drndić Mitko
10.Hamidović Ismet
11.Kaličanin Bojan
12.Ajdinović Nazim
13.Kurtagić Murat
14.Arifović Ferhan
15.Burović Reuf
16.Gičević Mensur
17.Hadžifejzović Nermin
18.Šekularac Radanko
19.Salihagić Šefko
20.Muhović Hašim
21.Vrcić Abdulah
22.Ramović Sanel
23.Karličić Nikola
24.Ćućević Metko

 

 

Panorama Sjenice
Panorama Sjenice